Obres positivades per l’autor, en el procés del segle XIX anomenat Platí / Pal·ladi o Platinotípia, utilitzant tres components químics, Oxalato Fèrric, Cloroplatí de potàsi i Clorur de Paladio.


El suport utilitzat és el paper Arches Platine de 310 gr de base 100% cotó fabricat amb el sistema de cilindre de rotació lenta.
Aquesta tècnica de positivat està considerada una de les més pures a causa de la noblesa dels metalls que es fan servir per sensibilitzar el paper i la seva durabilitat es fixa de forma teòrica en milers d’anys.